logo kronos project
Legislació

Marc Legal

 
Identificació Descripció

Document 

 CE 93/1999
Directiva CE Signatura Electrònica
Directiva CE Signatura Electrònica
Ley 59/2003
Ley Firma Electrónica 
Ley Firma Electrònica
Ley 11/2007
Ley Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP)
LAECSP
Ley 30/2007
Ley Contratos del Sector Público (LCSP)
LCSP
Ley 56/2007
Ley de medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI)
LISI
ORAE B-25223/2006

Ordenança reguladora de l’administració electrònica  (Ajuntament de Barcelona)

Ordenança reguladora de l’administració electrònica  (Ajuntament de Barcelona)
Real Decret 3/2010Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica 
ENS
 Real Decret 4/2010
Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica
 
ENI
  

  

 
© 2017 KronosProjects